O župniji in zgodovini

Geografsko leži župnija Preska na polovici poti med Kranjem in Ljubljano, v občini Medvode. Cerkveno-upravno spada v dekanijo Ljubljana-Šentvid in v prvi arhidiakonat.

Župnija obsega naslednje kraje in naselja: Preska, Medvode (brez Svetja), Seničica, Golo Brdo, Žlebe, Vaše in Goričane (polovico vasi vključno z gradom Goričane).

Župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika stoji na vzvišenem mestu sredi naselja Preska, ki je danes integralni del Medvod.

Pred ustanovitvijo župnije je večina ozemlja spadala pod Sorško faro, leta 1786 pa se je od “materne-fare” ločil južni del ozemlja z gradom Goričane vred. Naknadno je župnija Golobrško sosesko dobila od župnije Šentvid nad Ljubljano, saj je bilo Golo Brdo že od prej slabo povezano s svojo župnijo, zaradi vmesnega gričevja.

Župnija ima tri podružnične cerkve: cerkev Svete Trojice na Golem Brdu (491 m), cerkev svete Marjete v Žlebeh (408 m) in cerkev svetega Jakoba na Petelincu (587 m). Poleg tega je na ozemlju župnije še kapela Marije Pomočnice na Bonovcu in nadškofijski dvorec Goričane, kjer je kapela svetega Frančiška Saleškega.

Skupaj s sedanjim župnikom, Juretom Koželjem, je župnijo vodilo 13 duhovnikov in še nekaj, ki so bili tu le za krajši čas (so nadomestili umrle župnike).

Župniki v Preski:

Anton Jugovec 1786 – 1807
Lavrencij Babnik 1808 – 1811
Matej Megušar 1812 – 1845
Jurij Tomec 1845 – 1870
Luka Aleš 1870 – 1885
Martin Drčar 1885 – 1898
Janez Brence 1898 – 1927
Valentin Oblak 1927 – 1951
Mirko Bartol 1952 – 1964
Janez Ham 1964 – 1987
Zdravko Bahor 1987 – 1999
Franc Klopčič 1999 – 2013
Jure Koželj 2013 –

Leave a Reply